Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Teatr w biznesie


 

Celem szkolenia TEATR W BIZNESIE jest ukazanie przydatności metod teatralnych
w kontaktach biznesowych, nauka umiejętności prowadzenia negocjacji z każdym typem kontrahenta, nauka tworzenia efektywnej prezentacji dla każdej grupy docelowej, uświadomienie znaczenia głosu w kontaktach interpersonalnych, wzmocnienie jego siły, uruchamianie ekspresji, jako głównego nośnika komunikacji, pokonywanie tremy, integracja zespołu.

Do kogo kierowane jest szkolenie?

 •  osób pracujących na co dzień głosem i z innymi ludźmi, - osób chcących rozwijać swoje kompetencje oraz zainteresowania.


Program obejmuje:

 • ćwiczenia integracyjno- poznawcze
 • style komunikowania
 • panowanie nad negatywnymi emocjami i umiejętność odczytywania ich od innych (zarządzanie stresem)
 • nauka naturalności, płynności, wyrazistości mówienia podczas każdego typu prezentacji, wystąpień publicznych (warsztat dykcyjny)
 • rozwijanie ekspresji
 • zapoznanie z zasadami wystąpień publicznych
 • komunikacja pozawerbalna
 • osiąganie celów- metodyka
 • potrzeby odbiorców, jak mówić żeby nas słuchano
 • wywieranie określonych zachowań u innych (siła perswazji)
 • elementy asertywności
 • emisja głosu
 • wykorzystywanie umiejętności aktorskich w negocjacjach i wystąpieniach publicznych


Szkolenie może być poprowadzone również w formie szkolenia zamkniętego dla całego zespołu, w efekcie uzyskujemy metodami teatralnymi integrację zespołu oraz rozwiązujemy konflikty.
Szkolenie obejmuje 8 godzin zegarowych, prowadzone jest przez wykwalifikowaną kadrę praktyków w formie warsztatów.

 

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?